nhà máy vữa truyền thống để làm vôi trong sri lanka